Nová škola u hřiště místo přístavby?

 Budu požadovat, aby nové OZ prověřilo možnost výstavby nové školy poblíž fotbalového hřiště

 formou modulů (křídel) umožňujících pozdější dostavbu areálu – viz např. návrhy některých z cca 60 podob škol na: http://www.novaskolapsary.cz/?page_id=149 . Stávající OZ přes mé návrhy tuto možnost neprověřilo.

 

Toto řešení považuji za funkční pro dalších cca 150 let, škola bude růst s obcí. Obdobný názor mají v Psárech i nedalekých Jirnech – viz:

http://stavbaweb.dumabyt.cz/Stavby-a-projekty/Vysledky-architektonicke-souteze-o-navrh-nove-skoly-pro-Psary-a-Dolni-Jircany.html

http://www.nasregion.cz/noviny/598799596014_19_Nas_Region_SV.pdf - sloupek Jirny na 6. straně.

 

Výhody podle mého názoru:

1) V místě by bylo možno koncentrovat víceúčelovou tělocvičnu s pódiem pro kulturní akce spojenou s 1 jídelnou a 1 kuchyní, to i pro blízkou MŠ.

2) Škola bude modulovými přístavbami růst s obcí.

3) U školy bude sportovní areál (v budoucnu možná i s bazénem).

4) Dopravní napojení i parkoviště budou dostačující pro všechny druhy akcí v areálu.

 

Prověření financování:

1) OZ by mělo prověřit dostupné dotační programy, případný zájem okolních obcí o spoluúčast apod..

2) Zjistit zájem okolních obcí o umístění dětí do I. stupně ZŠ u nás a možnost umístění našich dětí do II. stupně v jiných obcích.

3) Prověřit možnost pronájmu školy v odpoledních hodinách a víkendech např. soukromé škole.

4) Zjistit možné příspěvky na výstavbu od sponzorů, to i výměnou za dlouhodobé umístění reklamy na území obce, využívání školy jako firemní ukázkové stavby apod..

 

K argumentaci nutným spěchem dostavby stávající školy Na rafandě z důvodu kontejnerové třídy – nevýhody projektu podle mého názoru:

1) Současnou situaci považuji pouze za důsledek absence středně a dlouhodobého plánování OZ a nezájmem OZ o pouhé provedení konkurenční studie proveditelnosti nové školy u hřiště.

2) Nedávno přistavované WC a šatny jsou pro rozšíření ZŠ kapacitně nedostatečné.

3) Tzv. dvoutřídky nepovažuji za vyhovující pro kvalitní výuku.

4) Výdej jídla z dovážených várnic nepreferuji pro děti.

5) Případně později přistavovaná tělocvična nebude mít kvalitní kuchyň s jídelnou v areálu školy pro pořádání kulturních akcí.

6) Parkovací prostory v okolí ZŠ nejsou kvalitní.

7) Celá budova (včetně staré části) má mít po rekonstrukci nízkoenergetický standard – jak kvalitní radonové izolace má? Nezjistíme po utěsnění budovy plastovými okny, že v ní pro koncentraci radonu budeme muset větrat tak, jako když okna jsou stávající – nětesná?

8) Na jednání OZ se hovořilo o přístavbě za cca 13 mil. Kč vč. DPH, nikdo z OZ mi nechtěl vyčíslit navazující cenu pořízení nových prostor pro OÚ.

9) Nezjistíme po přístavbě, že kapacita 90 žáků vyhovuje pro současný stav a za cca 20 let může být nedostatečná?

10) Hovoří se o demografické studii – nestačí se podívat na http://mapy.cz/19stoleti?x=14.7691793&y=50.0822391&z=13&q=tuklaty ? Není dost patrno, jak se obce za 100 let rozrůstají?

 

Orientační propočty ceny stavby umožňuje kalkulátor na: http://www.projektyastavby.cz/kalkulator-ceny-domu/ .